CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE THÔNG DỤNG

 

C120

 
120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết
 

HD500

 
500,000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD500 gửi 9084
Chi tiết
 

HD400

 
400,000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD400 gửi 9084
Chi tiết
 

HD300

 
300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD300 gửi 9084
Chi tiết
 

HD200

 
200,000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD200 gửi 9084
Chi tiết
 

HD120

 
120,000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD120 gửi 9084
Chi tiết
 

HD90

 
90,000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD90 gửi 9084
Chi tiết
 

HD70

 
70,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD70 gửi 9084
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE THÔNG DỤNG

 

C120

 
120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết
 

HD500

 
500,000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD500 gửi 9084
Chi tiết
 

HD400

 
400,000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD400 gửi 9084
Chi tiết
 

HD300

 
300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD300 gửi 9084
Chi tiết
 

HD200

 
200,000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD200 gửi 9084
Chi tiết
 

HD120

 
120,000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD120 gửi 9084
Chi tiết
 

HD90

 
90,000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD90 gửi 9084
Chi tiết
 

HD70

 
70,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV HD70 gửi 9084
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC DATA ƯU ĐÃI

 

D15

 
15,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: BV D15 gửi 9084
Chi tiết
 

D30

 
30,000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiết
 

D90

 
90,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiết
 

C120

 
120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết