Các gói cước 4G MobiFone ưu đãi từ 60GB, 102 GB và 120 GB

Các gói cước 4G MobiFone ưu đãi từ 60GB, 102 GB và 120 GB đang được MobiFone cung cấp. MobiFone mở lại các gói 4G dung lượng ưu đãi khủng 60GB, 102GB, 122GB sẽ làm cho rất nhiều khách hàng vui mừng. Một trong những cơ hội để sở hữu ngay các gói cước đang được ưu đãi.

MobiFone MỞ LẠI các Đăng ký gói cước 4G dung lượng khủng 60 GB, 102 GB, 122 GB
MobiFone MỞ LẠI các Đăng ký gói cước 4G dung lượng khủng 60 GB, 102 GB, 122 GB

Các gói cước C120 MobiFone đang được cho đăng ký

Gói cước C120 MobiFone là một trong những ưu đãi mà nhà majgn đang cung cấp cho KH. Nhận ngay 4GB Data mỗi ngày khi đăng ký thành công, hay nói cách khác là 120 GB Data mỗi tháng. Cùng ưu đãi combo data và thoại miễn phí gần như trọn gói 1 tháng.

C120
120.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT

Danh sách các gói cước ưu đãi 60GB, 102GB, 120 GB

Gói cước 60GB MobiFone

Những gói cước dung lượng ưu đãi MobiFone trong bảng dưới đây đã có một thời gian bị ngừng cung cấp và từ năm 2021 nhà mạng sẽ mở lại cho khách hàng đăng ký sử dụng. Bao gồm:

CF60
60.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3CF60
180.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6CF60
360.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 6 tháng
Soạn: BV 6CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12CF60
720.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 12 tháng
Soạn: BV 12CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
ED60
60.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3ED60
180.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: BV 3ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6ED60
360.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12ED60
720.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
FD60
60.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Trọn gói dùng 30 ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3FD60
180.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: BV 3FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6FD60
360.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Tặng thêm 1 tháng sử dụng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12FD60
720.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Tặng thêm 2 tháng sử dụng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT

Gói cước 75 GB MobiFone

21G3
177.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 21G3 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
21G6
354.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 6 tháng
Soạn: BV 21G6 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
21G12
708.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 12 tháng
Soạn: BV 21G12 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT

Gói cước 90GB MobiFone

12HD200N
2.000.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12HD200N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
FV119
119.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3FV119
357.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6FV119
714.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 7 tháng
Soạn: BV 6FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
9FV119
1.071.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 9 tháng
Soạn: BV 9FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12FV119
1.428.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 14 tháng
Soạn: BV 12FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
NCT79
79.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3NCT79
237.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 90 ngày
Soạn: BV 3NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6NCT79
474.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12NCT79
948.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT

Gói cước 120GB MobiFone

12HD300N
3.000.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12HD300N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
C200N
200.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Lưu ý: 90.000đ 2 chu kỳ đầu và 200.000đ từ chu kỳ 3 trở đi
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C200N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
C120N
90.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Lưu ý: 90.000đ 2 chu kỳ đầu và 120.000đ từ chu kỳ 3 trở đi
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
C120
120.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3C120
360.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng / tháng
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6C120
720.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng / tháng
Hạn: 7 tháng
Soạn: BV 6C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12C120
1.440.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng / tháng
Hạn: 14 tháng
Soạn: BV 12C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
C90N
90.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3C90N
270.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6C90N
540.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12C90N
1.080.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
ED100
100.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
3ED100
300.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 90 ngày
Soạn: BV 3ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
6ED100
600.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT
12ED100
1.200.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT

Check Also

Cách đăng ký gói cước TA70 Mobifone cho thuê bao di động

Đăng ký gói cước 3TA70 Mobifone dùng data giá rẻ và học tiếng Anh 3 tháng

Tham gia gói cước 3TA70 Mobifone, quý khách sẽ không còn lo lắng thiếu hụt …