Các gói cước 4G MobiFone ưu đãi từ 60GB, 102 GB và 120 GB

Các gói cước 4G MobiFone ưu đãi từ 60GB, 102 GB và 120 GB đang được MobiFone cung cấp. MobiFone mở lại các gói 4G dung lượng ưu đãi khủng 60GB, 102GB, 122GB sẽ làm cho rất nhiều khách hàng vui mừng. Một trong những cơ hội để sở hữu ngay các gói cước đang được ưu đãi.

MobiFone MỞ LẠI các Đăng ký gói cước 4G dung lượng khủng 60 GB, 102 GB, 122 GB
MobiFone MỞ LẠI các Đăng ký gói cước 4G dung lượng khủng 60 GB, 102 GB, 122 GB

Các gói cước C120 MobiFone đang được cho đăng ký

Gói cước C120 MobiFone là một trong những ưu đãi mà nhà majgn đang cung cấp cho KH. Nhận ngay 4GB Data mỗi ngày khi đăng ký thành công, hay nói cách khác là 120 GB Data mỗi tháng. Cùng ưu đãi combo data và thoại miễn phí gần như trọn gói 1 tháng.

C120

 
120.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Danh sách các gói cước ưu đãi 60GB, 102GB, 120 GB

Gói cước 60GB MobiFone

Những gói cước dung lượng ưu đãi MobiFone trong bảng dưới đây đã có một thời gian bị ngừng cung cấp và từ năm 2021 nhà mạng sẽ mở lại cho khách hàng đăng ký sử dụng. Bao gồm:

CF60

 
60.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3CF60

 
180.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6CF60

 
360.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 6 tháng
Soạn: BV 6CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12CF60

 
720.000đ
DATA: 60 GB
100" gọi nội mạng
35" liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng
Hạn: 12 tháng
Soạn: BV 12CF60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

ED60

 
60.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3ED60

 
180.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: BV 3ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6ED60

 
360.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12ED60

 
720.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản MobiEdu
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12ED60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

FD60

 
60.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Trọn gói dùng 30 ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3FD60

 
180.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: BV 3FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6FD60

 
360.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Tặng thêm 1 tháng sử dụng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12FD60

 
720.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Tặng thêm 2 tháng sử dụng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12FD60 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 75 GB MobiFone

21G3

 
177.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 21G3 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

21G6

 
354.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 6 tháng
Soạn: BV 21G6 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

21G12

 
708.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 12 tháng
Soạn: BV 21G12 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 90GB MobiFone

12HD200N

 
2.000.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12HD200N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

FV119

 
119.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3FV119

 
357.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6FV119

 
714.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 7 tháng
Soạn: BV 6FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

9FV119

 
1.071.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 9 tháng
Soạn: BV 9FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12FV119

 
1.428.000đ
DATA: 3 GB / ngày
500" gọi nội mạng MobiFone
30" gọi liên mạng
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí Data: FPTPlay
Hạn: 14 tháng
Soạn: BV 12FV119 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

NCT79

 
79.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3NCT79

 
237.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 90 ngày
Soạn: BV 3NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6NCT79

 
474.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12NCT79

 
948.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12NCT79 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 120GB MobiFone

12HD300N

 
3.000.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12HD300N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C200N

 
200.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Lưu ý: 90.000đ 2 chu kỳ đầu và 200.000đ từ chu kỳ 3 trở đi
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C200N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C120N

 
90.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Lưu ý: 90.000đ 2 chu kỳ đầu và 120.000đ từ chu kỳ 3 trở đi
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C120

 
120.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3C120

 
360.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng / tháng
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6C120

 
720.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng / tháng
Hạn: 7 tháng
Soạn: BV 6C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12C120

 
1.440.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng / tháng
Hạn: 14 tháng
Soạn: BV 12C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C90N

 
90.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3C90N

 
270.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 3C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6C90N

 
540.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12C90N

 
1.080.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng 1000"
50" liên mạng
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

ED100

 
100.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

3ED100

 
300.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 90 ngày
Soạn: BV 3ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

6ED100

 
600.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 6 chu kỳ
Soạn: BV 6ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

12ED100

 
1.200.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Hết gói, dùng tiếp theo qui định(*)
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 12 chu kỳ
Soạn: BV 12ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Check Also

Đăng ký gói cước CF120N Mobifone ưu đãi 10GB, 2.020 phút gọi, miễn phí ClipTV 30 ngày

Đăng ký gói cước CF120N Mobifone ưu đãi 10GB, 2.020 phút gọi, miễn phí ClipTV 30 ngày

Ngoài dung lượng tốc độ cao hỗ trợ kết nối theo nhu cầu, gói cước …