Các gói cước 4G MobiFone ưu đãi từ 60GB, 102 GB và 120 GB

Các gói cước 4G MobiFone ưu đãi từ 60GB, 102 GB và 120 GB đang được MobiFone cung cấp. MobiFone mở lại các gói 4G dung lượng ưu đãi khủng 60GB, 102GB, 122GB sẽ làm cho rất nhiều khách hàng vui mừng. Một trong những cơ hội để sở hữu ngay các gói cước đang được ưu đãi.

MobiFone MỞ LẠI các Đăng ký gói cước 4G dung lượng khủng 60 GB, 102 GB, 122 GB
MobiFone MỞ LẠI các Đăng ký gói cước 4G dung lượng khủng 60 GB, 102 GB, 122 GB

Thời gian mở lại các Gói cước 4G MobilePhone 60GB, 102GB, 120GB

 • Thời gian mở lại: Từ ngày Từ 1/1 năm 2021 – 31/12 năm 2021
 • KV áp dụng Toàn quốc

Các gói cước C120 MobiFone đang được cho đăng ký

Gói cước C120 MobiFone là một trong những ưu đãi mà nhà majgn đang cung cấp cho KH. Nhận ngay 4GB Data mỗi ngày khi đăng ký thành công, hay nói cách khác là 120 GB Data mỗi tháng. Cùng ưu đãi combo data và thoại miễn phí gần như trọn gói 1 tháng.

C120

 
120.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Danh sách các gói cước ưu đãi 60GB, 102GB, 120 GB

Gói cước 60GB MobiFone

Những gói cước dung lượng ưu đãi MobiFone trong bảng dưới đây đã có một thời gian bị ngừng cung cấp và từ năm 2021 nhà mạng sẽ mở lại cho khách hàng đăng ký sử dụng. Bao gồm:

FV99

 
99.000đ
DATA: 2GB / ngày
Miễn phí 1 tài khoản FPT Play
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FV99 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

21G

 
59.000đ
DATA: 2GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV 21G gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

ED100

 
100.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Miễn phí tài khoản MobiEdu
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV ED100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

CV99

 
99.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Miễn phí Data: nhac.vn, waka.vn, ClipTV
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV CV99 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 75 GB MobiFone

21G3

 
177.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 3 tháng
Soạn: BV 21G3 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

21G6

 
354.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 6 tháng
Soạn: BV 21G6 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

21G12

 
708.000đ
DATA: 2.5 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 12 tháng
Soạn: BV 21G12 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 90GB MobiFone

24G

 
99.000đ
DATA: 3 GB / ngày
Truy cập data không giới hạn
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV 24G gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 102 GB MobiFone

MAX100

 
50.000đ
DATA: Trong vùng: 120GB, Ngoài vùng: 2GB
Miễn phí Data truy cập ClipTV
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV MAX100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

QT50

 
50.000đ
DATA: Trong vùng: 100GB, Ngoài vùng: 2GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV QT50 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói cước 120GB MobiFone

C90N

 
90.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C90N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C120

 
120.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 20"
50" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C190

 
190.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 10"
100" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C190 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C290

 
290.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 10"
200" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C290 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C390

 
390.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 10"
300" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C390 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

C490

 
490.000đ
DATA: 4 GB / ngày
Miễn phí gọi mobifone < 10"
400" liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV C490 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
 

D15

 
15,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: BV D15 gửi 9084
Chi tiết
 

D30

 
30,000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiết
 

D90

 
90,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiết
 

C120

 
120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết